Ngân Hàng Quân Đội MBBank

PGD Trưng Vương

Ngân Hàng Quân Đội MBBank - PGD Trưng Vương

  • Địa chỉ ngân hàng quân đội mbbank Trụ sở chính: Tầng 1, Công trình Chợ Thái, P.Trưng Vương, TP.Thái Nguyên- Thái Nguyên
  • Hotline ngân hàng quân đội mbbank Số điện thoại: 0280.3657.171
  • Fax ngân hàng quân đội mbbank Số Fax: 0280.3651.172
  • Swift code ngân hàng quân đội mbbank SWIFT Code: MSCBVNVX
    Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h. Thứ 7: 8h-12h

Xem bản đồ đường đi đến Ngân Hàng Quân Đội MBBank - PGD Trưng Vương

PGD Trưng Vương PGD Trưng Vương Reviewed by Unknown on 2:49 AM Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.